امنیت آنلاین ساده: تا حد امکان به صورت خصوصی اطلاعات آنلاین را جستجو کنید

تورین کلوسوفسکی سردبیر سابق مباحث مربوط به حریم خصوصی و امنیت در Wirecutter است. او بیش از یک دهه است که در مورد فناوری می نویسد، با تأکید بر یادگیری از طریق انجام دادن – به این معنی که تا آنجا که ممکن است چیزها را بشکند تا ببیند چگونه کار می کنند. خوب یا بد، او همان رویکرد DIY را در گزارش خود اعمال می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/simple-online-security-searching-online-privately/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed