امنیت آنلاین ساده: تا حد امکان به صورت خصوصی اطلاعات آنلاین را جستجو کنید

تورین کلوسوفسکی ویرایشگر مباحث حفظ حریم خصوصی و امنیت در Wirecutter است. او بیش از یک دهه است که در مورد فناوری می نویسد، با تاکید بر یادگیری از طریق انجام – که به این معنی است که تا آنجا که ممکن است چیزها را بشکند تا ببیند چگونه کار می کنند. خوب یا بد، او همان رویکرد DIY را در گزارش خود اعمال می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/guides/simple-online-security-searching-online-privately/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed