نحوه استفاده از پارچه میکروفیبر برای تمیز کردن تقریباً هر دستگاه

بسته به پروژه تمیز کردن ممکن است به ابزارهای دیگری نیاز داشته باشید، اما همه این کارها به یک پارچه میکروفیبر مناسب نیاز دارند. اگرچه ما هیچ آزمایش سر به سر روی پارچه‌های میکروفایبر انجام نداده‌ایم، اما من از این پارچه‌های پاک‌کننده میکروفایبر MagicFiber به مدت هشت سال برای تمیز کردن لپ‌تاپ‌ها، ماوس‌ها و کیبوردهای آزمایشی و همچنین تلفن شخصی، مانیتور، تلویزیون و عینک.


منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/guides/how-to-use-microfiber-cloth-to-clean-devices/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed